Sanat Toprak Ürünleri A.Ş.'nin temel ilkelerini kalite politikasında yer alan maddeler özetlemektedir. Yönetimimiz kalite politikasında yer alan tüm maddeleri taahhüt ederek desteklemektedir.

Kalitemizin sürekliliği için Toplam kalite yönetim sisteminin gereklerini yerine getirmek, sürekli iyileşme ilkesi doğrultusunda uluslararası teknolojiyi takip ederek yeni ürün geliştirmeyi ve üretim verimliğinin arttırılmasını sağlamak.

Müşterilerimizin değişen ve gelişen ihtiyaç ve beklentilerini hedef alarak kaliteden ödün vermeden düşük maliyetli üretim yaparak uluslararası alanda kendi sektörünün en iyi stoneware sofra ve süs eşyası üreticisi olmak.

Üretimimizi sektörümüzde yayınlanmış olan standartlara uygun şartlarda gerçekleştirmek.

Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, ortaklarımızın ve tedarikçilerimizin işbirliği ile sektörde kalitesiyle, çevreye ve insana duyarlılığı ile örnek ve lider bir kuruluş olmayı ortak sorumluluk anlayışı içinde kabullenmek.

Başarımızın, eğitimin ve takım çalışmasının bir sonucu olduğunun bilincinde olarak çalışanlarımıza gerekli eğitimleri sağlamak.

Sanat Toprak Ürünleri A.Ş. Olarak stoneware sofra ve süs eşyası üretme faaliyetlerimizde gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya bırakmak için politikamız;

Sanat toprak ürünleri A.Ş. Olarak yürürlükteki çevre mevzuatlarına uymak ve gelişiminde öncü olmak.

Çevresel amaç ve hedefleri periyodik olarak belirlemek, planlamak, gözden geçirmek, gerçekleştirmek ve sürekli iyileştirmek. Çevre duyarlılığını çalışanlarımıza ve tedarikçilerimize yaşam felsefesi olarak benimsetmek. Üretim ve faaliyet süreçlerimizde sistemimize giren enerji ve doğal kaynakları etkin kullanmak sureti ile en aza indirmek.

Geri kazanılabilir artıkların değerlendirilmesi için çalışmalarda bulunmak. Sadece pasif bir kirletmeyen değil; aynı zamanda aktif bir koruyucu olmak.

Sanat Toprak Ürünleri A.Ş. en büyük yatırımın, insana yapılan yatırım olduğunun bilincinde olarak, stoneware sofra ve süs eşyası üretim faaliyetlerini yürütürken; çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin korunmasını, çalışma ortamının ve çalışma şartlarının sürekli iyileştirilmesini temel amacı saymaktadır. Bu amaç doğrultusunda;

Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili olan tüm yasal şart ve mevzuatlara uyacağız.

Çalışanlarımıza faaliyetlerimizde en ince detayına kadar tespit edilmiş olan risklerin ve koruma yöntemlerinin eğitimlerini vererek bilinçlenmesini ve sorumluluklarının farkında olmalarını sağlayacağız.

Tüm çalışanlarımızın katılımını sağlayarak "sıfır" iş kazasına ve "sıfır" meslek hastalığı hedefine ulaşacağız.

Stoneware sofra ve süs eşyası üretim sektöründe OHSAS 18001 belgesini alan ilk kuruluş olmanın gururu ile sektördeki öncülüğümüzü devam ettirmek için oluşturmuş olduğumuz İSG şartlarına uyacağız.

Mutlu bir yaşam için mutlu bir çalışma ortamı sloganını benimseyerek toplam yaşam kalitemizi yükseltmek için çalışacağız.

Copyright © 2012 | Sanat Toprak | Design By ASD